Overbeek Sanitair BV, Van


Mobile Sanitary Solutions Sinds de start van het bedrijf in 1987 is van Overbeek uitgegroeid naar een toonaangevende leverancier van mobiele sanitaire oplossingen. Van Overbeek is klein begonnen met het verhuren van toiletwagens. Om te kunnen blijven voldoen aan de alsmaar stijgende behoefte aan tijdelijke sanitaire voorzieningen is het aantal producten in de loop der jaren fors uitgebreid. Door het in eigen huis produceren van onder andere wagens en units is de opgedane kennis geïntegreerd in de producten. Hierdoor zijn er diverse producten ontstaan waarmee van Overbeek zich duidelijk onderscheid in de markt. Tevens zijn er in de loop der jaren diverse grote projecten door van Overbeek uitgevoerd. Het compleet inrichten van tijdelijke accommodaties voor de opvang van asielzoekers met de Nederlandse overheid als opdrachtgever is daar een goed voorbeeld van. Deze voortvarende manier van ondernemen heeft geresulteerd in een goede naamsbekendheid binnen diverse branches. Door continue te blijven inspelen op de wensen vanuit de markt is er een dusdanige capaciteit ontstaan, waarmee tot op de dag van vandaag de juiste sanitaire oplossing geboden kan worden. Teneinde te kunnen blijven voldoen aan de wensen van onze opdrachtgevers zijn innovatieve ontwikkelingen altijd onder de aandacht. Vandaar dat wij het als een uitdaging zien om, met een luisterend oor in de markt, nieuwe producten te ontwikkelen en toe te passen. In het verleden hebben we in diverse projecten laten zien dat geen uitdaging te groot is. Service en kwaliteit hebben bij ons een hoge prioriteit. Wij stellen ons flexibel en servicegericht op naar onze klanten. Zowel de kleur van ons logo als de organisatie van van Overbeek zijn al sinds de oprichting groen. Dat van Overbeek maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel heeft staan is dan ook op verschillende gebieden terug te vinden. Daarnaast streven wij zowel naar een tevreden opdrachtgever als een tevreden eindgebruiker van onze producten. We hechten grote waarde aan een vruchtbare samenwerking gericht op de lange termijn. Vandaar dat wij kritisch blijven naar onszelf en altijd open staan voor suggesties om onze producten en onze dienstverlening te optimaliseren.

Contactpersonen