Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Oirschot


Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Oirschot is in 1996 opgericht op initiatief van Gemeente Oirschot, De Regio politie Brabant Zuid Oost en Ondernemersverenigingen in Oirschot.
De Stichting is indertijd opgericht om de toenemende criminaliteit op de toenmalige Bedrijventerrein “De Stad” een halt toe te roepen. De stichting was een van de eerste in de regio die een goed draaiend en breed gedragen collectief van de grond kreeg met ook goede resultaten. Dit is een voorbeeld voor veel bedrijventerreinen in de regio en hun bestuur.
De beveiliging bestond in het begin uitsluitend uit het feit dat men een bedrijf inschakelde om 7 dagen per week gedurende de nachtelijk uren te surveilleren.
Thans is het zo dat de Stad, de Scheper, Steenfort en Westfields is beveiligd met een draadloos camerasysteem met kenteken herkenning. Er wordt natuurlijk nog steeds gesurveilleerd.
Het integrale beveiligingsplan is voor alle ondernemers op de aangegeven industrieterreinen binnen de gemeente Oirschot onder toezicht en begeleiding van de Stichting collectieve beveiliging Oirschot.
Het huidige bewakingssysteem bestaat uit 4 onderdelen:
Communicatieplatform voor ondernemers in gemeente Oirschot met betrekking tot criminaliteit met als doel een vroegtijdige signalering van knelpunten.
Draadloos cameranetwerk voor ondernemers in gemeente Oirschot met koppeling aan de Regionale Toezicht Ruimte Oost Brabant. Met als doel het verzorgen van een optimale veiligheid en afname van incidenten bij ondernemers.
Menukaart Safety & Security, ondersteuning, diensten en advies op gebied van beveiliging en veiligheid voor alle ondernemers in de gemeente Oirschot met als doel het het geven van inzicht in veiligheidsvraagstukken van individuele ondernemers.
De nachtelijke surveillance om bij onraad snel aanwezig te zijn.
Met dit huidige concept dragen de ondernemers binnen de gemeente een medeverantwoordelijkheid in het leefbaar en veilig houden van woon- en werkomgeving.
Hierdoor wordt het effect beoogd dat de gemeente Oirschot een veilige basis is voor ondernemers en bewoners en hoeven in de toekomst grote investeringen op gebied van veiligheid niet gemaakt te worden.
Door het gemeenschappelijk verantwoordelijk worden voor de veiligheid en leefbaarheid blijft de gemeente Oirschot beter voldoen aan de eisen die daaraan nu en in de toekomst gesteld worden. Tevens kunnen meerdere collectieve projecten aangepakt worden met alle voordelen van dien.

MCH (Tico) Dekkers
Voorzitter

Contactpersonen