• 7 september 2020

Revitalisering Bedrijventerrein De Stad & Steenfort

Werkatelier revitalisering De Stad en Steenfort

De gemeente Oirschot vindt het belangrijk dat u optimaal kunt ondernemen op een veilig en kwalitatief sterk en aantrekkelijk bedrijventerrein. We willen de komende maanden aan de slag met het opstellen van een ondernemersgericht revitaliseringsplan en uitvoeringsprogramma om de bedrijventerreinen De Stad en Steenfort toekomstbestendig te maken. We worden bij het opstellen van dit plan geholpen door onderzoeks- en adviesbureau Stec Groep.

Revitaliseringsplan voor, door en samen met ondernemers!

We vinden het belangrijk om zoveel mogelijk input te krijgen van u als ondernemer/eigenaar. U bent vrijwel dagelijks aanwezig op het terrein en weet daarom als geen ander wat er speelt en wat verbeterd kan worden. Welke kansen ziet in u in uw bedrijfsomgeving, en hoe zorgen we ervoor dat we deze gezamenlijk pakken? Welke knelpunten ervaart u, en hoe zorgen we ervoor dat deze opgelost worden?

Wat gaat er vervolgens gebeuren?

Uw inbreng nemen we mee voor een actueel, breed gedragen uitvoeringsprogramma met concrete acties voor ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente. Het verduurzamen en toekomstbestendig maken van De Stad en Steenfort is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente staan samen aan de lat voor de uitvoering van acties.

U kunt hiervoor een e-mail sturen naar p.blasic@oirschot.nl

Ook voor vragen kunt u bij mij terecht; ik ben bereikbaar via bovenstaand mailadres of via (0499) 58 33 33.